Centrul Don Bosco România

Au zis despre Don Bosco...

 

Victor Hugo  
  "Don Bosco este un om legendar."
   
Cardinalul Alimonda  
  "Don Bosco a fost divinizatorul secolului XIX."
   
Giovanni Giolitti  
  "Modelarea italienilor nu e uşoară: Don Bosco a reuşit. Este un mare triumf pentru el şi un mare noroc pentru naţie."
   
Daniel Rops  
  "Don Bosco este cu adevărat prototipul marelui fundator, idealist şi realist în acelaşi timp."
   
Hugo Wast  
  "Don Bosco este unul dintre cei mai mari colaboratori ai culturii argentine."
   
Huysmans  
  "Nimeni după Evul Mediu a trăit mai bine viaţa evanghelică, care este viaţa de erosim condusă către apogeul umanităţii."
   
Jörgensenn  
  "Don Bosco este unul dintre oamenii cei mai împliniţi şi mai absoluţi ce a cunoscut pământul."
   
Sora Lucia de Fatima  
  "L-am îndrăgit mult pe Don Bosco pentru misiunea sa în mijlocul tinerilor."
   
Cardinalul Schuster  
  "Pentru a găsi o altă figură de acelaşi calibru cu aceea a lui Don Bosco trebuie să se caute câteva secole în istoria Bisericii."
   
Cardinalul Faulhaber  
  "Don Bosco ne-a învăţat ce valori preţioase zac pe stradă."
   
Giuseppe Lombardo Radice  
  "Don Bosco este un gigant pe care trebuie să vă străduiţi să-l cunoaşteţi... Salezieni, continuaţi munca voastră. Noi, adversarii voştrii, vă salutăm cu recunoştinţă."
   
Umberto Eco  
  "Genialitatea Oratoriului consistă în faptul că acesta prescrie celor care-l frecventează un cod moral şi religios, însă primeşte şi pe aceia pe care nu-l urmează."
   
Cardinalul Gabriel Garrone  
  "Ereditatea lui Don Bosco este de folosit. Tinerimea noastră va fi câştigată şi mântuită de oameni care o va iubi aşa cum a iubit-o Don Bosco: aşa de mult şi aşa de bine."
   
Papa Pius al IX-lea  
  "Don Bosco este tezaurul Italiei."
   
Papa Leon al XIII-lea  
  "În Don Bosco eu admir supraumanul divin."
   
Papa Pius al X-lea  
  "Facem prinsoare că Uniunea Cooperatorilor... va creşte din ce în ce mai mult."
   
Papa Benedict al XV-lea  
  "Societatea Saleziană desfăşoară activitatea sa în mai toate diecezele din lume."
   
Papa Pius al XI-lea  
  "Don Bosco este un colos de sfinţenie."
   
Papa Pius al XII-lea  
  "Don Bosco este una dintre gloriile cele mai pure ale Bisericii şi ale Italiei."
   
Onorabilul Brunetto Bucciarelli Ducci  
  "Sfinţi ca Don Bosco sunt eterni, sunt contemporani şi viitori, participă de la viaţa eternă cu Dumnezeu şi vor continua să trăiască şi să dea viaţă."
   
Igino Giordani  
  "Don Bosco a fost preotul care de pe stradă aduse tinerii în Biserică."
   
Maica Teresa de Calcutta  
  "Don Bosco avu o inimă minunată cu cei săraci, îl văzu pe Isus în ei... ştia că ceea ce făcea pentru acei ştrengari o făcea pentru Isus însuşi."
   
Papa Ioan al XXIII-lea  
  "Sfântul Ioan Bosco! Acest nume este un poem de har şi de apostolat!"
   
Papa Paul al VI-lea  
  Don Bosco a ştiut să pună de acord, cu anticipaţie, italienitatea cu catolicitatea."
   
Papa Ioan Paul I  
  "Norocoşi sunt salezienii că au un Don Bosco."
   
Papa Ioan Paul al II-lea  
  "Sfântul Ioan Bosco este «tată şi maestru al tinerilor». Secretul său particular a fost acela de a nu dezamăgi aspiraţiile profunde ale tinerilor."

 

Nr vizitatori: 1058321
Harta Site Politică de confidențialitate