Centrul Don Bosco România
Trebuie să ne jertfim pe noi înşine lui Dumnezeu, o dată cu tot ce-i al nostru, înălţând rugăciuni pentru toţi oamenii

 

Trebuie să ne jertfim pe noi înşine lui Dumnezeu, o dată cu tot ce-i al nostru, înălţând rugăciuni pentru toţi oamenii
Cartea  a IV-a, Despre Taina sfântului altar, Capitolul IX


Glasul ucenicului
            1. Doamne, toate sunt ale tale, în cer şi pe pământ. Vreau să mă jertfesc ţie de bună voie, ca să rămân al tău în veci. Cu inimă dreaptă şi curată, mă dăruiesc ţie astăzi ca rob pentru totdeauna, în semn de supunere şi jertfă de laudă. Primeşte-mă o dată cu sfântul prinos al preascumpului tău Trup pe care ţi-l aduc, acum, de faţă cu îngerii tăi nevăzuţi, chezăşie a mântuirii, pentru mine şi întregul popor.
            2. Doamne, aduc pe altarul împăcării tale toate păcatele şi greşelile pe care le-am săvârşit, în faţa ta şi a îngerilor tăi, începând din ziua când am putut întâia oară să păcătuiesc şi până în ceasul acesta: aprinde-le şi mistuie-le cu totul prin focul dragostei tale, şterge prihana, spală-mi conştiinţa de orice vină şi dă-mi înapoi harul pe care prin păcat l-am pierdut; iartă-mă pentru toate şi dăruieşte-mi cu milostivire sărutul păcii.
            3. Ce aş putea face, având în vedere păcatele mele, decât să le mărturisesc cu umilinţă şi să le deplâng din adâncul inimii, rugându-te neîncetat să-mi dăruieşti iertarea? Te rog cu stăruinţă, Doamne Dumnezeul meu, ascultă rugăciunea mea smerită şi statornică. Păcatele mele îţi sunt nespus de urâte; nu vreau să le mai săvârşesc niciodată; mă căiesc şi mă voi căi toată viaţa, pregătit să fac pocăinţă şi, în măsura puterilor mele, să plătesc îndestulare pentru ele. Iartă, Doamne, iartă-mi păcatele şi, pentru sfinţenia ta, mântuieşte sufletul meu răscumpărat prin vărsarea Sângelui tău preascump. Iată, mă încredinţez îndurării tale, mă dau cu totul pe mâinile tale. Fă cu mine după bunătatea ta, nu după răutatea şi nedreptatea mea (Ps 118, 124; 102, 10).
            4. Îţi aduc drept prinos şi toate faptele mele bune, oricât de puţine şi de nedesăvârşite, ca să le faci mai bune şi să le sfinţeşti, ca ele să-ţi fie plăcute şi să le primeşti; ca întotdeauna să mă atragi spre căile mai bune şi să mă călăuzeşti spre ţinta fericită şi slăvită, pe mine, cel mai netrebnic şi trândav dintre oameni.
            5. Pun de asemenea pe altarul tău şi sfintele dorinţe ale tuturor credincioşilor, rugile şi trebuinţele părinţilor, ale prietenilor, ale fraţilor, ale surorilor şi ale tuturor celor ce îmi sunt dragi; ale celor ce mi-au făcut vreun bine şi ale celorlalţi, pentru iubirea ta: ale celor ce au cerut anume să mă rog pentru ei şi pentru ai lor, fie dintre cei vii, fie mutaţi la cele veşnice; ca toţi să simtă puterea ajutorului şi darului tău, tăria mângâierii tale, scut apărător în primejdii, scăpare din necazuri, ca, dezrobiţi de tot răul, să poată înălţa la cer, cu voie bună, cântări de laudă şi recunoştinţă.
            6. Îţi mai aduc rugăciuni şi jertfe de împăcare cu deosebire pentru cei care mi-au făcut vreun rău, care m-au întristat, m-au ponegrit, mi-au adus vătămare şi daune, m-au necăjit; şi pentru toţi aceia pe care eu i-am mâhnit, supărat, păgubit, sau cărora le-am adus prilej de smintire, prin vorbă sau faptă, cu voie sau fără de voie; ca tuturora să ne dai iertarea greşelilor şi a păcatelor cu care ne-am vătămat unii pe alţii. Depărtează, Doamne, din inimile noastre umbra oricărei bănuieli, mânii, dezbinări, şi a tot ceea ce poate duce la slăbirea dragostei şi la împuţinarea iubirii frăţeşti. Fie-ţi milă, Doamne, de toţi cei care cer îndurarea ta; dă harul tău celor ce nu se bucură încă de el şi fă din noi astfel de oameni încât să fim vrednici de a ne împărtăşi cu harul tău şi de a dobândi viaţa de veci. Amin.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070124
Harta Site Politică de confidențialitate