Centrul Don Bosco România
Jertfirea lui Cristos pe lemnul crucii şi nevoia de a ne lepăda de noi înşine

 

Jertfirea lui Cristos pe lemnul crucii şi nevoia de a ne lepăda de noi înşine
Cartea  a IV-a, Despre Taina sfântului altar, Capitolul VIII


Vocea Domnului iubit
            1. Aşa cum am făcut Eu însumi, de bună voie jertfindu-mă cu trupul gol şi braţele larg deschise pe cruce, spre a aduce astfel Tatălui jertfă pentru păcatele tale, nimicindu-mă pe mine, dând de la mine totul spre împăcare, tot astfel şi tu, ori de câte ori slujeşti Sfânta Liturghie, oferă-te ca o jertfă curată şi sfântă, din adâncul inimii, din toate puterile sufletului tău. Ce aş putea cere, dacă nu să te străduieşti să mi te dai cu totul? Tot ce mi-ai da, în afară de tine, mă priveşte prea puţin: nu vreau darul tău, ci pe tine însuţi.
            2. Aşa cum nici pe tine toate lucrurile de pe lume - dacă Eu ţi-aş lipsi - nu te-ar putea îndestula, tot astfel nici un dar de-al tău nu-mi poate fi plăcut, dacă nu mi te dai pe tine însuţi. Vino şi dăruieşte-mi-te, oferă-te pe tine însuţi cu totul lui Dumnezeu, ca jertfa ta să fie bine primită. Iată, Eu m-am jertfit cu totul Tatălui pentru tine; am mers până acolo încât mi-am dat Trupul şi Sângele ca hrană, să pot fi al tău cu totul, iar tu să fii al meu pentru totdeauna. Dacă vei rămâne închis în ale tale, şovăind să te dai mie de bună voie cu totul, jertfa nu poate fi deplină şi nici unirea dintre noi doi întreagă. Iată de ce, înaintea tuturor faptelor tale, trebuie să pui jertfirea ta de bună voie în mâinile lui Dumnezeu, de doreşti să dobândeşti libertatea şi harul. Aceasta este pricina pentru care atât de puţini sunt cei luminaţi cu adevărat de lumina mea, iată de ce atât de puţini sunt cei ce se simt dezrobiţi în lăuntrul sufletului şi inimii lor: pentru că nu se încumetă să se lepede cu totul de sine. Cuvintele mele rămân neclintite: Nimeni nu poate fi ucenicul meu mai înainte de a se fi lepădat de toate (Lc 14, 33). Dacă vrei, aşadar, să fii ucenicul meu, leapădă-te de tine însuţi şi jertfeşte-te mie, cu toate dorinţele inimii tale.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070118
Harta Site Politică de confidențialitate