Centrul Don Bosco România
Pregătirea şi cercetarea cugetului înainte de sfânta împărtăşanie

 

Pregătirea şi cercetarea cugetului înainte de sfânta împărtăşanie
Cartea  a IV-a, Despre Taina sfântului altar, Capitolul VI


Glasul ucenicului
            1. Când mă gândesc la dumnezeiasca ta vrednicie, Doamne, şi la adâncul nimicniciei mele, mă ruşinez şi mă cutremur. Dacă te-aş ocoli, ar însemna să fug de viaţă; dacă m-aş apropia fără să fiu vrednic de aceasta, aş cădea în vină grea. Ce voi face, aşadar, Dumnezeul meu, sprijinitorul şi bunul meu sfetnic la clipe de restrişte?
            2. Învaţă-mă Tu calea cea dreaptă; povăţuieşte-mă, pe scurt, ce să fac spre a mă pregăti sufleteşte pentru Sfânta Împărtăşanie. Am neapărată trebuinţă de o pregătire vrednică şi cuviincioasă, ca inima mea să poată primi tămăduitoarea taină a sfintei Împărtăşiri şi ca să-ţi aduc minunata şi dumnezeiasca Jertfă la sfântul altar.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070121
Harta Site Politică de confidențialitate