Centrul Don Bosco România
Despre buna chibzuire a faptelor noastre şi despre rugăciunea la vreme de cumpănă

 

Despre buna chibzuire a faptelor noastre şi despre rugăciunea la vreme de cumpănă
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XXXVIII


            1. Fiul meu, sileşte-te ca în tot locul, în tot lucrul - oricare ar fi treaba cu care te-ai îndeletnici cugetul tău să fie uşor şi scuturat de toată legătura; să fii deplin stăpân pe tine, astfel ca toate să-ţi fie supuse iar tu să nu fi supus nici unui lucru. Să fii domnul şi cârmuitorul faptelor tale, nu sluga, simbriaşul ori robul îndatorat lor. Ca un fiu adevărat al lui Israel întors din robie, păşeşte cu fruntea sus pe pământul făgăduinţei şi libertăţii fiilor lui Dumnezeu: ca fiu, ridică-te mai presus de lumea celor trecătoare şi aţinteşte-ţi privirea la cele veşnice; cu coada ochiului stâng, uită-te la cele vremelnice; la cele nepieritoare caută statornic cu cel drept; mai presus de bunurile pământeşti, nu te lăsa stăpânit de ele, ci, dimpotrivă, foloseşte-le, făcându-le să-ţi slujească, aşa cum se cuvine, potrivit rânduielilor lui Dumnezeu, marele Meşter, care nu a lăsat nimic fără rost în făpturile mâinilor sale.
            2. Dacă, orice s-ar întâmpla, te vei feri să te opreşti la semnele din afară, la ceea ce vede ochiul trupesc şi la ceea ce aude urechea; dacă, împreună cu Moise, vei pătrunde în Sfânta Sfintelor spre a te sfătui acolo cu Dumnezeu, răspunsul nu va întârzia să vină şi te vei întoarce luminat asupra multora dintre lucrurile de acum, ca şi asupra multora dintre cele viitoare. Acolo alerga Moise ori de câte ori avea de dezlegat întrebări grele şi spinoase; şi singurul lui ajutor împotriva curselor viclene şi a capcanelor întinse de oamenii nelegiuiţi era rugăciunea către Dumnezeu. Intră, aşadar, şi tu în cea mai ascunsă cămară a inimii tale şi acolo cere din toată puterea ajutorul Domnului şi roagă-l să-ţi răspundă. Iosue şi fiii lui Israel s-au lăsat prinşi de amăgirea gabioniţilor - aşa cum citim în Scriptură -, tocmai pentru că, încrezându-se în vorbele lor dulci, n-au mers mai întâi să-l întrebe pe Domnul şi, drept urmare, au căzut în capcana falselor compătimiri.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070121
Harta Site Politică de confidențialitate