Centrul Don Bosco România
Calea pentru a dobândi dezrobirea inimii nu-i alta decât deplina şi neprecupeţita răstignire de sine

 

Calea pentru a dobândi dezrobirea inimii nu-i alta decât deplina şi neprecupeţita răstignire de sine
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XXXVII


            1. Fiul meu, leapădă-te de tine şi mă vei găsi pe mine. Răstigneşte-ţi voinţa şi întoarce spatele tuturor avuţiilor, dacă doreşti să nu fii în pierdere niciodată. Căci zestrea de har cea mai mare o vei primi, fără întârziere, de îndată ce te vei fi lepădat de tine însuţi cu totul, fără jumătăţi de măsură.
            2. De câte ori, Doamne, şi în câte şi mai câte, nu va trebui oare să mă lepăd de mine însumi şi să-mi răstignesc voinţa?
            3. Mereu şi în tot ceasul: în cele mici şi în cele mari. Nu primesc, într-adevăr, nici un fel de tocmeală: în toate te vreau despuiat de toate. Cum altfel ai putea fi cu totul al meu, cum altfel aş putea fi cu totul al tău, decât numai prin răstignirea desăvârşită a voinţei tale, atât în cele lăuntrice, cât şi în cele din afară? Cu cât mai curând vei face ceea ce-ţi cer, cu atât va fi mai bine; cu cât mai deplin şi mai sincer, cu atât mai plăcut mie şi cu atât mai prielnic ţie.
            4. Unii se leapădă de sine, dar cumva cu jumătate de măsură: într-adevăr, neavând încredere deplină în Dumnezeu, încearcă să-şi poarte, mai departe, de grijă şi singuri. Alţii, dimpotrivă, dăruiesc la început totul, ca, mai apoi, împinşi de ispită, să se reîntoarcă la cele dintâi şi prea puţin să propăşească în virtute. Unii ca aceştia nu vor ajunge niciodată să aibă o inimă curată şi dezrobită cu totul, căci prietenia luminoasă a harului meu nu poate fi atinsă decât printr-o răstignire zilnică şi desăvârşită: fără de care fericirea contopirii cu mine nu este şi nu poate fi cu putinţă.
            5. Aşa cum ţi-am mai spus, mai spun o dată: leapădă-te de tine însuţi, răstigneşte-te şi vei gusta o mare pace. Dă totul pentru totul; nu precupeţi nimic, nu te tocmi pentru nimic; păstrează-te neclintit şi tare pe adevăratul tău reazem, care sunt Eu însumi, şi Eu voi fi bucuria ta. Inima ta va fi uşoară şi scuturată de lanţuri, întunericul nu te va umbri niciodată. Dă-ţi toată strădania şi roagă-te pentru aceasta, sileşte-te cu toată râvna să rupi cu totul orice legături şi gol-goluţ să-l poţi urma pe Isus; răstignindu-ţi viaţa acum, să poţi trăi în veşnicie pentru mine. Atunci toate nălucirile amăgitoare se vor spulbera, ca şi toate tulburările rele şi frământările de prisos. Atunci va pieri şi toată teama fără rost şi nu vor mai fi legăturile iubirilor fără frâu.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070123
Harta Site Politică de confidențialitate