Centrul Don Bosco România
Zădărnicia judecăţilor omeneşti

 

Zădărnicia judecăţilor omeneşti
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XXXVI


            1. Fiul meu, reazemă-ţi inima fără grijă în Domnul, şi fără să te sinchiseşti de judecata oamenilor, dacă, într-adevăr, conştiinţa te asigură că eşti curat şi nevinovat. E bine să ştii să înduri judecata oamenilor, lucru fericit, nu foarte greu pentru o inimă smerită care-şi pune toată încrederea în Dumnezeu, nu în sine. Mulţi se pricep să îndruge fel de fel de lucruri, dar nu pentru aceasta avem temei să le dăm şi crezare. La fel, nu-i cu putinţă să fie omul pe placul tuturora. Apostolul Pavel însuşi, care s-a străduit să placă, pentru Domnul, tuturora, făcându-se tuturora totul, nu s-a sinchisit totuşi de judecata ochiului omenesc (1 Cor 9, 22; 4, 3).
            2. Tot ce i-a stat în putere să facă a făcut pentru îmbărbătarea şi mântuirea celorlalţi; n-a putut totuşi împiedica gurile rele să-l judece şi să-l ponegrească. Tocmai de aceea, s-a simţit dator să încredinţeze totul lui Dumnezeu, Celui care cunoaşte totul, iar cât despre sine, şi-a găsit adăpost sub pavăza răbdării şi a smereniei, împotriva tuturor ponegritorilor, a hulelor viclene şi mincinoase. Şi dacă a dat uneori răspuns nedreptăţii, a făcut-o ca nu cumva cei slabi şi şubrezi să afle prilej de smintire în tăcerea lui.
            3. Află cine eşti, de te temi de omul muritor (Is 51, 12). Astăzi este, şi mâine nimic din el nu se alege. Teme-te de Dumnezeu şi oamenii nu vor avea cum să te înfricoşeze. Ce poate, la urma urmelor, împotriva ta, clevetirea rea şi gura lumii? Mai mult îşi strică sieşi cel ce cleveteşte, decât ţie; căci de judecata lui Dumnezeu nu va scăpa nimeni, orice ar face. Înaintea ochilor să-l ai pe Domnul, pururi; niciodată nu te amesteca în vorbe veninoase. Şi chiar dacă se va întâmpla să fii făcut de ruşine şi înjosit vremelnic, pe nedrept, nu te mânia pentru atâta lucru: nu ştirbi, în acest fel, cununa ce ţi se împleteşte pentru ceruri, ci dimpotrivă, înalţă-ţi privirea; am, într-adevăr, puterea de a te scăpa de orice ponegriri şi ocări, răsplătind pe fiecare după faptele lui.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070116
Harta Site Politică de confidențialitate