Centrul Don Bosco România
Orice griji ne-ar împovăra, să le încredinţăm pe toate lui Dumnezeu

 

Orice griji ne-ar împovăra, să le încredinţăm pe toate lui Dumnezeu
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XVII


            1. Fiul meu, lasă-te în voia mea cu totul: Eu ştiu tot ceea ce este spre binele tău. Tu gândeşti omeneşte; de multe ori, în părerile tale, te laşi mânat de imboldul firii tale.
            2. Ai dreptate, Doamne, aşa este. Tu-mi porţi de grijă mult mai mult şi mult mai bine decât aş putea să-mi port de grijă eu însumi. Stă ca frunza pe apă cel ce nu-şi încredinţează toate grijile ţie. Doamne, dacă voinţa mea rămâne statornic, neclintit credincioasă ţie, vei face din mine tot ceea ce voieşti. Nu poate fi decât de bine tot ceea ce ai putea hotărî să faci cu mine. Dacă placul tău este să mă cufund în beznă, fie voia ta binecuvântată; dacă mă vrei scăldat în lumină, fii binecuvântat, din nou. Dacă binevoieşti să-mi dăruieşti mângâiere, fii binecuvântat; dacă voieşti să port jugul oropsirii, fii iarăşi binecuvântat.
            3. Da, fiul meu, astfel vreau să te ştiu, dacă doreşti să mergem pe acelaşi drum împreună. La fel de neprecupeţit se cade să fii gata pentru suferinţă ca şi pentru bucurie. La fel de voios, gata pentru lipsă şi sărăcie, ca şi pentru belşug şi avuţie.
            4. Bucuros sunt gata, Doamne, să îndur pentru tine orice împrejurare pe care ai trimite-o asupra mea, ca să mă încerci. Mi-e tot una şi primesc din mâna ta, fără deosebire, binele şi răul, dulceaţa şi amărăciunea, veselia şi tristeţea şi, pentru tot ceea ce mi se întâmplă, ţie îţi aduc mulţumire. Fereşte-mă de orice păcat şi nu mă voi înspăimânta de moarte şi de iad în vecii vecilor. Atâta timp cât nu-ţi întorci faţa de la mine, atâta timp cât nu mă ştergi din cartea vieţii, nici o vitregie şi nici o amărăciune nu va putea să-mi aducă vreo vătămare.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070123
Harta Site Politică de confidențialitate