Centrul Don Bosco România
Despre jertfirea de sine şi răstignirea poftelor

 

Despre jertfirea de sine şi răstignirea poftelor
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XXXII


            1. Fiul meu, nu vei putea fi dezrobit cu totul din lanţuri decât tăgăduindu-te cu totul pe tine însuţi. Trăiesc, într-adevăr, în lanţuri toţi cei ce şi-au agonisit averi, toţi cei ce se iubesc pe sine, nesăţioşii, scotocitorii, toţi cei ce nu cunosc astâmpărul, toţi cei ce caută să-şi aştearnă cât mai bine tihna şi care nu se sinchisesc de dorinţele lui Cristos; la fel, toţi cei ce nu obosesc să urzească şi să zidească lucrări ce nu vor sta niciodată în picioare. Căci se va nărui şi va pieri fără urmă tot ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Ţine minte aceste cuvinte, pe cât de scurte, pe atât de pline de miez: întoarce-ţi spatele de la toate, dezlipeşte-ţi inima de toate şi vei dobândi totul; leapădă cu totul lăcomia şi-ţi vei găsi liniştea. Cugetă, fă astfel şi ai să pricepi totul.
            2. Doamne, acesta nu-i lucru de o zi, nici jucărie de copil: în sâmburele acestor cuvinte se cuprinde întreaga desăvârşire a unei vieţi cu totul consfinţită ţie.
            3. Fiul meu, nu trebuie să dai îndărăt, nici să te pierzi cu firea aflând despre această cale a desăvârşirii: ci, dimpotrivă, să te simţi îndemnat să te depăşeşti pe tine sau - măcar în suflet - să tânjeşti după atingerea acestui ţel. Măcar de-ai apuca această cale şi ai înainta pe ea până într-acolo încât să nu te mai iubeşti pe tine, ci să stai pururi gata pentru poruncile mele, ascultător faţă de cel pe care ţi l-am rânduit părinte duhovnicesc! Atunci abia mi-ai fi pe plac cu totul, iar zilele tale s-ar scurge în voie bună şi pace. Mai ai atât de multe lucruri de care să te dezlipeşti şi, dacă nu te vei lepăda cu totul de ele pentru mine, nu vei putea dobândi ceea ce îmi ceri. Te povăţuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc ca să te îmbogăţeşti (Ap 3, 18) - cu alte cuvinte, înţelepciune cerească în stare să covârşească toate mărunţişurile fără preţ şi lipsite de însemnătate. Lasă la o parte cuminţenia pământească şi tot ceea ce măguleşte mintea omului şi simţurile sale. Trebuie aşadar să te scuturi cu totul de fleacurile ce-s socotite de preţ şi de mare însemnătate în ochii lumii şi, în schimb, să dobândeşti ceea ce, în ochii oamenilor, e fără de valoare: căci această înţelepciune cerească li se pare multora lucru mărunt şi fără însemnătate, dat uitării aproape cu desăvârşire, deşi adevărata comoară a cuminţeniei se cuprinde aici, în virtutea ce nu se caută pe sine şi nu ţine să se facă preţuită pe pământ. Mulţi o laudă din gură, dar o tăgăduiesc şi o dezmint prin purtările vieţii lor. Dar ea este tocmai mărgăritarul de preţ, ascuns privirii multora.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070118
Harta Site Politică de confidențialitate