Centrul Don Bosco România
Se cuvine să ne lepădăm de noi înşine şi să-l urmăm pe Cristos pe calea crucii

 

Se cuvine să ne lepădăm de noi înşine şi să-l urmăm pe Cristos pe calea crucii
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul LVI


            1. Fiul meu, te vei putea strămuta în mine numai în măsura în care vei fi în stare să te dezbraci de tine însuţi. Aşa cum faptul de a nu râvni la nimic pentru simţuri clădeşte pacea lăuntrică, tot astfel lepădarea lăuntrică de sine conduce la unirea cu Dumnezeu. Vreau să te deprinzi cu desăvârşita lepădare de tine însuţi, urmând voinţa mea fără crâcnire şi împotrivire. Urmează-mă, deci: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa (In 14, 6). Fără cale aşternută nu se poate merge nicăieri; fără adevăr, cunoaşterea e fără rost; fără viaţă, nici un trai nu e cu putinţă. Calea pe care o ai de urmat sunt Eu însumi; Adevărul în care trebuie să crezi Eu sunt; Viaţa în care trebuie să-ţi pui nădejdea sunt Eu. Eu sunt Calea ferită de piedici, Adevărul negreşelnic, Viaţa fără de sfârşit. Eu sunt Calea cea mai dreaptă cu putinţă, culmea adevărului, Viaţa cea adevărată, Viaţa fericită, Viaţa însăşi fără de început. Ţinând calea mea, vei cunoaşte adevărul; şi adevărul te va elibera (In 8, 32) şi vei dobândi viaţa veşnică.
            2. Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile (Mt 19, 17). Dacă vrei să cunoşti adevărul, crede în mine. Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai (Mt 19, 21). Dacă vrei să fii ucenicul meu, leapădă-te de tine. Dacă vrei să dobândeşti o viaţă fericită, învăţă să dispreţuieşti viaţa aceasta. Dacă vrei să fii proslăvit în ceruri, umileşte-te pe pământ. Dacă vrei să domneşti împreună cu mine, poartă cu mine crucea. Numai cei ce slujesc crucii vor afla calea fericirii şi lumina adevărată.
            3. Doamne Isuse, de vreme ce viaţa ta pe acest pământ a fost supusă strâmtorărilor şi dispreţuită de lume, fă să te pot urma pe calea aceluiaşi dispreţ pe care lumea ţi l-a arătat ţie. Căci nu este ucenicul mai presus de dascălul său, nici slujitorul mai presus de domnul său (Mt 10, 24). Fă, aşadar, ca şi slujitorul tău să se poată deprinde cu viaţa pe care ai dus-o, căci acolo se află mântuirea mea şi adevărata sfinţenie. Orice cuvântări aş citi sau asculta în afară de aceasta, nimic nu-mi va putea da hrană sau bucurie statornică.
            4. Fiul meu, dacă ai citit şi aflat despre toate acestea, nu vei fi fericit decât trecând la fapte. Cel ce are poruncile mele şi le păzeşte, acela este care mă iubeşte, şi-l voi iubi şi Eu şi mă voi arăta lui (In 14, 21) şi îl voi aşeza alături de mine în împărăţia Tatălui meu.
            5. Doamne Isuse, fie precum ai spus şi ai făgăduit: fă-mă vrednic să-ţi primesc darul. Într-adevăr, din mâna ta am primit crucea: o voi purta pe umerii mei şi o voi duce până la moarte, după cum mi-ai poruncit. Sigur, viaţa unui bun călugăr e o cruce, dar nu alta călăuza omului spre paradis. Lucrurile sunt pornite şi nu pot fi lăsate în mijlocul drumului: nici vorbă de a face cale întoarsă.
            6. Haideţi, aşadar, fraţilor, să mergem împreună; Isus va fi cu noi. Crucea am primit-o pentru Isus; pentru Isus, pe calea crucii să fim statornici până la capăt. El va fi ajutorul nostru, căci ne deschide cărarea şi ne călăuzeşte. Iată, Regele nostru păşeşte înainte şi va duce lupta pentru noi. Să-l urmăm cu bărbăţie, nimeni să nu se înspăimânte de nici o grozăvie; să fim pregătiţi să ne jertfim până la moarte în luptă şi să nu pătăm stindardul slavei noastre, fugind de cruce.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070116
Harta Site Politică de confidențialitate