Centrul Don Bosco România
Patru sunt chezăşiile păcii

 

Patru sunt chezăşiile păcii
Cartea a III-a, Despre mângâierea lăuntrică, Capitolul XXIII


            1. Fiul meu, iată că a sosit clipa când te voi îndruma pe calea păcii şi a adevăratei libertăţi.
            2. Fă, Doamne, după cuvântul tău, căci nici o plăcere nu poate fi, pentru mine, mai mare.
            3. Dă-ţi, fiul meu, toată silinţa să faci mai curând voia altuia decât voia ta. Să-ţi placă să te bucuri mai curând de puţin decât de zestre mare. Caută-ţi întotdeauna un loc mai jos şi pune-te mereu mai prejos de ceilalţi. Alege întotdeauna voinţa lui Dumnezeu şi roagă-te ca ea să se îndeplinească fără precupeţire şi în sufletul tău. Cel ce face astfel păşeşte pe calea păcii şi liniştii.
            4. Doamne, pe cât de scurte aceste câteva cuvinte, pe atât de pline de miez pentru propăşirea mea întru desăvârşire! Nu vorbe multe, ci pline de rost, de rod şi de înţeles. De-aş putea să le păzesc cu sfinţenie, nu m-aş tulbura cu atâta uşurinţă. Într-adevăr, de câte ori mă neliniştesc şi mă simt abătut, îmi dau seama că, de fapt, n-am făcut altceva decât să mă îndepărtez de la această învăţătură. Tu, însă, care poţi face orice şi care ţii atât de mult la propăşirea sufletului, sporeşte harul în mine, să pot fi la înălţimea cuvântului tău şi să-mi desăvârşesc mântuirea.

Rugăciune pentru îndepărtarea gândurilor rele
            5. Doamne Dumnezeul meu, nu te îndepărta de mine; Dumnezeule, îndreaptă-ţi privirea şi ajutorul spre mine (Ps 70, 12): căci iată, au năvălit asupra mea fel de fel de gânduri şi temeri chinuitoare. Cum să scap nevătămat de ele? Cum să le înfrâng?
            6. Voi păşi înaintea ta - zice Domnul - pe mai marii falnici ai lumii îi voi smeri (Is 45, 2). Voi deschide lacătele carcerei tale şi-ţi voi descoperi tainiţa celor mai ascunse lucruri.
            7. Fă, Doamne, precum spui; şi se vor spulbera, în faţa privirii tale, toate gândurile rele. Aceasta-i singura mea nădejde: să pot alerga la tine, în orice amărăciune, să-mi pun toată încrederea în tine, să te strig în ajutor din adâncul inimii şi, în răbdare, să aştept oblăduirea mângâierii tale.

Rugăciune pentru luminarea cugetului
            8. Luminează-mă, bunule Isuse, cu darul lăuntric al razei tale şi risipeşte din lăcaşul inimii mele umbra oricărei bezne. Înfrânează gândurile mele rătăcitoare, spulberă ispitele care năvălesc asupra cugetului meu. Luptă cu toată puterea, în numele meu, alungă fiara - vreau să spun focul poftelor pârjolitoare -, ca pacea să se întemeieze pe tăria ta (Ps 121, 7) şi mulţimea laudelor tale să se înalţe în lăcaşul cel sfânt - adică într-o conştiinţă curată. Porunceşte Tu vârtejului şi furtunii; spune Tu talazurilor - Staţi; şi viforului: - Nu sufla; şi se va face linişte mare.
            9. Trimite lumina ta şi adevărul (Ps 42, 3), ca să strălucească asupra întregului pământ: căci un pământ sterp şi pustiu rămân, dacă nu primesc roua luminilor tale. Revarsă harul tău de sus, spală inima mea cu stropii veniţi din cer; deschide zăgazurile tale, revarsă asupra ţărânii uscate darul apei, ca glia să rodească belşug de bunătate. Înalţă cugetul meu împovărat de jugul atâtor păcate şi trage către înalt toate dorinţele mele, ca, atingând o dată dulceaţa fericirii cereşti, să nu mai simtă decât dezgust pentru cele pământeşti.
            10. Scapă-mă şi smulge-mă din braţele oricăror alintări trecătoare, venite din partea făpturilor, căci nimic pe lume nu poate stinge şi alina dorinţa mea arzătoare. Leagă-mă de tine prin legătura strânsă a dragostei, căci Tu singur poţi îndestula pe cel ce te iubeşte, şi, în afara ta, zadarnice şi amăgitoare rămân toate.

 


 

 

Imitaţia lui Cristos

Thomas de Kempis

Nr vizitatori: 1070118
Harta Site Politică de confidențialitate