Centrul Don Bosco România

 


Roagă-te pentru noi
Direcţionează 2%
Sponsorizări
Oferte

 

Donaţii

Rugaţi-vă pentru noi

Cel mai important ajutor este cel al rugăciunii, fără de care toate eforturile noastre ar fi sterile. Oferiţi ceva din munca sau viaţa dumneavoastră pentru ca această operă de educaţie să aibă un bun rezultat, ca tinerii să devină “buni creştini şi cetăţeni oneşti”, după cum dorea Don Bosco!Direcţionează din impozitul pe venit către una din aceste opere (2%)

Puteţi orienta o parte din taxele pe care le plătiţi la stat către această operă de educaţie. Conform Codului Fiscal al României (Legea 571/2003, publicată în M.O., 927/23.12.2003, art. 90), orice societate sau persoană fizică poate direcţiona 2% din impozitul pe venit către o asociaţie sau fundaţie nonprofit.

Mulţumim celor care au direcţionat 2% către activităţile fundaţiei noastre pe anul 2013!

Ce este 2%?
Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze către o entitate nonprofit (fundaţii, asociaţii nonguvernamentale) 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne Statului.

Ce trebuie să faceţi?
Completaţi Declaraţia 230 sau Declaraţia 200, în funcţie de sursa de venit.
Declaraţia 230 - Dacă aveţi venituri numai din salarii. Detalii explicative AICI (pentru opera din Constanța o puteţi descărca de AICI)
Declaraţia 200 - Dacă aveţi venituri şi din alte surse. Detalii explicative AICI (pentru opera din Constanța o puteţi descărca de AICI)
Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Datele Fundaţiei sunt:
- Denumire organizaţie: Fundaţia Giovanni Bosco
- Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 14484580
- Contul organizaţiei în format IBAN: RO73RNCB0114032051290001

Declaraţia trebuie depusă până la data de 15 mai a.c.. Formularul se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI.
Până la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către fundaţia beneficiară.

Atenţie! Dacă nu aveţi timp să mergeţi la Finanţe, sau la Poştă, contactaţi-ne imediat şi o vom face noi! Tel: 0241 516 040, E-mail: fgb@fgb.ro
Fundaţia Giovanni Bosco va folosi banii proveniţi din campania 2% în anul 2011 pentru a menţine serviciile dezvoltate în cei 18 ani de activitate.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!


Sponsorizări

Puteţi de asemenea să susţineţi aceste opere prin modalitatea sponsorizărilor (act prin care o persoană juridică sau fizică cedează unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituţii în scop umanitar sau altruist).

Conform Codului Fiscal al României (Legea 571/2003, publicată in M.O., 927/23.12.2003, art. 31) contribuabili (persoane juridice) care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi dacă nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

De asemenea şi persoanele fizice (Legea 571/2003, publicată in M.O., 927/23.12.2003, art. 49, alin (5)) ce obţin venituri din activităţi independente pot sponsoriza reducând impozitul pe profit, dacă nu depăşesc 5% din venitul net.

Important de ştiut:

- poate sponsoriza orice persoană juridică şi orice persoană fizică care înregistrează venituri şi implicit plăteşte impozit pe acestea

- sponsorizarea nu costă nimic; se face din banii pe care statul trebuie, sau deja vi i-a încasat sub formă de impozit pe venit. Prin actul de sponsorizare puteţi dirija o parte din aceşti bani conform dorinţei dvs. Persoanele juridice pot sponsoriza pe tot parcursul anului; persoanele fizice pot face acest lucru numai într-un interval de timp bine definit de către autorităţile fiscale

- cel care primeşte fondurile, nu va avea cunoştinţă asupra datelor, inclusiv a numelui, celui de la care primeşte sponsorizarea; aşadar avizaţi destinatarul de această sponsorizare printr-un e-mailOferte

Toată activitatea noastră se susţine pe muncă şi pe oferte. Puteţi să susţineţi această operă printr-o donaţie directă în unul din conturile bancare:


Opera Saleziană Constanţa:

Fundaţia "Giovanni Bosco"

Cod Fiscal: 14484580

Depuneri în lei:
Cod IBAN: RO73RNCB0114032051290001

Depuneri în euro:
Cod IBAN: RO46RNCB0114032051290002


Cod SWIFT: RNCBROBU

Banca Comercială Română, Sucursala Constanţa - ROMANIAOpera Saleziană Bacău:

Fundaţia "Sfântul Ioan Bosco"

Cod Fiscal: 14166772

Depuneri în lei:
Cod: 2511.A01.0.3089482.0026.ROL.1
Cod IBAN: RO11 RNCB 0026 0308 9482 0001

Depuneri în euro:
Cod: 2511.A01.0.3089482.0026.EUR.2
Cod IBAN: RO81 RNCB 0026 0308 9482 0002

Cod SWIFT: RNCBROBU

Banca Comercială Română, Sucursala Bacău - ROMANIA

 

Opera Saleziană Chişinău :

Fundaţia "Don Bosco"

Depuneri:
Cont bancar: 225180070

Cod SWIFT: EXMMMD22

Banca JSCB EXIMBANK, 6, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 02001 Chişinău, Republica Moldova

sau

Ispettoria Salesiana San Marco - Fondazione Don Bosco Moldavia

IBAN: IT51U0541802000024570243399 presso Veneto Banca s.c.a.r.l. Via Luigi Einaudi, 56 30175 Mestre (VE), Italia

 


Nr vizitatori: 1070123
Harta Site Politică de confidențialitate