Misiune

Misiunea, scopul, obiectivele fundației

Fundația Giovanni Bosco este o persoană juridică română, fără scop patrimonial, apolitică și neguvernamentală, având un scop umanitar și fondată pe principiile carității creștine.

Scopul fundației este de a ajuta copiii și tinerii care au nevoie – prin educație formală, non-formală și informală, prin asistență socială și morală, prin formare și calificare profesională – să devină cetățeni onești, persoane bine integrate în societate.

Pentru realizarea scopului propus, în programul educativ, umanitar și spiritual al Fundației se vor urma obiectivele succesive:
– organizarea de cursuri școlare și extrașcolare pentru copii și tineri;
– organizarea de centre recreative, culturale și spirituale pentru copii și tineri;
– acordarea de servicii sociale;
– consiliere psihologică și spirituală pentru copii, tineri și familii;
– organizarea de cursuri de calificare și recalificare profesională pentru tineri și adulți;
– exercitarea de activități specifice de învățământ preuniversitar și de formare profesională a adulților;
– consiliere profesională pentru adolescenți și tineri;
– colaborarea cu alte organizații asemănătoare din țară și străinătate;
– alte activități ce ar putea ajuta copiii și tinerii care întâmpină greutăți economice, sociale și morale;
– furnizarea de programe de formare continuă, de activități de dezvoltare profesională, de activități de perfecționare și de activități de specializare în domeniul educațional pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar, universitar și postuniversitar.